Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van BookChain. In ons Privacybeleid is beschreven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Het Privacybeleid geldt voor alle gebruikers van ons platform.  

De verantwoordelijke is BookChain, nummer Kamer van Koophandel: 81915969.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, adres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw telefoonnummer, emailadres, IP-adres, bestellingen en informatie over leveringen, zijn persoonsgegevens. Ons Privacybeleid voldoet aan de Europese privacywetgeving.

Waarvoor zijn persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken jouw gegevens om te zorgen voor een zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijke dienstverlening. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

1.      Bestellingen

BookChain gebruikt persoonsgegevens om het door jou bestelde product bij je af te kunnen leveren en jou hiervan op de hoogte te houden. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en verwerken.

2.      Klantenservice

Onze klantenservice is telefonisch en via de mail te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van jouw persoonsgegevens, zodat we je kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over geleverde producten en diensten.

3.      Marketing

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor bepaalde marketingdoeleinden. Voorbeeld: we informeren jou over gelijke of vergelijkbare producten of informeren je via de mail over nieuw aanbod.

4.      Verbeteren van producten/platform

Wij gebruiken persoonsgegevens voor evaluaties, om de producten en ons platform te ontwikkelen.

5.      Onderzoek en analyse

Geanonimiseerde gegevens gebruiken we voor onderzoek en analyse, om de dienstverlening te verbeteren.

6.      Fraudedetectie– preventie, creditscoring en nakomen wettelijke verplichtingen

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het opsporen van onrechtmatige of strafbare gedragingen, tegen BookChain en/ of derden. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om de juiste kredietwaarde te bepalen.

Gebruik persoonsgegevens

We mogen jouw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat mag alleen als er een reden voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

Overeenkomst

Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen jouw gegevens gebruiken als wij een gerechtvaardigd belang bij hebben. Hierbij kun je denken aan het beschermen van onze eigendommen, een onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook voor marketingdoeleinden, waarmee we je op de hoogte houden van bijvoorbeeld productontwikkeling of platformnieuws.

Toestemming

In sommige situatie vragen wij om toestemming voor het gebruik van jouw gegevens. Heb je toestemming gegeven? Dan kun je deze altijd intrekken.

Delen persoonsgegevens 

Er zijn situaties waarin wij jouw persoonsgegevens aan anderen verstrekken.

  • Transport

Om de levering van jouw bestelling goed te laten verlopen zijn persoonsgegevens nodig. Denk hier bijvoorbeeld aan je e-mailadres en woonadres.  

  • Verkopers/Kopers

Het is belangrijk dat je weet dat als je een boek koopt, je het boek koopt van een particuliere verkoper. Persoonsgegevens worden met de verkoper gedeeld, om jouw bestelling op te kunnen sturen.  Andersom, als de koper het boek retour wil doen, worden de persoonsgegevens van de verkoper met de koper gedeeld, om het boek goed terug af te kunnen leveren.

  • Facturatie, incassering van betalingen en kredietwaardigheid

Wij maken gebruik van iDeal, waarmee persoonsgegevens gedeeld moeten worden, om de betaling af te ronden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Leeftijd

Ons platform is bedoeld voor studenten of oud-studenten. Ben je jonger dan 16 jaar en wil je toch van ons platform gebruik maken? Vraag dan om toestemming van een ouder of voogd, voordat je gebruik maakt van ons platform.

Jouw rechten

  • Inzage

Je hebt het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van je verwerken.

  • Rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Dan kun je ons vragen om jouw gegevens te wijzigen.

  • Verwijdering

Je kan ons vragen om jouw gegevens te verwijderen. We kunnen hier niet altijd aan voldoen. Bijvoorbeeld als de wet ons verplicht, jouw gegevens te bewaren.

  • Dataportabiliteit

Je hebt het recht om bij ons de gegevens op te vragen die je aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst.

  • Marketing

Je hebt het recht van verzet tegen directe marketing. Wil je geen nieuws of aanbiedingen voor de producten en het platform van BookChain ontvangen? Dan kan je je hiervoor afmelden.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Je kan contact met ons opnemen als je vragen heeft over deze Privacybeleid.

Daarvoor kan je het volgende telefoonnummer bellen: 06 12756759 of via info@BookChain.nl

Wijziging Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid aanpassen. Datum laatste update: 29 maart 2021